Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych i podatkowych i wykonywania doradztwa podatkowego
wpisany na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod pozycją 3021

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTAMirosław Chuchrak
BIEGŁY REWIDENT NR EWIDENCYJNY 5552

Polecamy swoje usługi w zakresie:

 

- badania sprawozdań finansowych,

- usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

- doradztwa podatkowego,

- doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

- analiz i ekspertyz ekonomiczno-finansowych,

- opracowywania business planów,

- prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

 

Kontakt:

Mirosław Chuchrak        miroslaw.chuchrak@consaudit.pl

 Sekretariat:                                 sekretariat@consaudit.pl

Telefon i fax:  (42) 640-32-09

UL. DĄBROWSKIEGO 238, 93-231 ŁÓDŹ  Powered by PrimeIT.pl - Usługi informatyczne